Промени за клиентите на БТК след приватизацията

Компанията вече се управлява от новите си собственици - “Вива Венчърс”. Промените, които ще бъдат направени в БТК, според Джоана Джеймс, управляващ директор за Централна и Източна Европа на “Адвент Интернешънъл”, ще са насочени най-вече към крайните клиенти. Скоро ще бъдат открити call-centers в услуга на потребителите. С тях ще се разкрият и нови работни места. Предвижда се по-висока скорост на Интернет с възможност за гледане на филми през линията. Програмата за цифровизация ще продължи, като след приключването й всички клиенти на БТК ще получават разбити по разговори месечните сметки за телефона си.
Като трети GSM оператор БТК няма да разчита на старите лаври, за да печели клиенти. Политиката на компанията ще е насочена към подобряване качеството на предлаганите услуги. Конкуренцията с двата установени мобилни оператора в България – Mtel и GloBul, предполага спад в цените на основните услуги, но високите цени на други ще се запазят.
Вътре в компанията също ще има промени. Предвижда се преструктуриране на сградата на БТК и обновяване на служебните автомобили.