Промоционален тарифен план на МТел

От 5 януари до 1 февруари 2004 година МТел предлага промоционален тарифен план само за нови абонати. Бъдещите клиенти, избрали промоцията, няма да могат да използват услугите МТел Фамилия, Бизнес група и Корпоративна група.
Месечна такса: 5.00 лв. без ДДС
Цена на минута разговор към всички мрежи в страната: 0.55 лв. без ДДС
За повече информация: http://www.mobiltel.bg/index.php?lang=bg&selected=005042&url=show&selected=005042&lang=bg&promo_id=162