"ПроУейв" представи TETRA решения за енергетиката

Първият български ТЕТРА оператор "ПроУейв" представи своите специализирани комуникационни решения за енергетиката в рамките на енергийния форум, който се провежда в курортния комплекс "Св. Св. Константин и Елена". Става дума за технологии за подобряване на работата в областта на добива, преработката, преноса и доставката на енергийни ресурси, електроенергетиката, топлоенергетиката, атомната енергетика и възобновяемите енергийни източници.
В представянето бяха включени и примери за приложенията на ТЕТРА технологията по света - пълно покритие в мини, електроцентрали и релсов транспорт, в сгради на територията на всички комплекси, рафинерии и т. н., интегриран диспечерски център, който предоставя възможност за управление на разговорните права и настройки на всеки отделен абонат, както и за задаване на зоните, в които да може да комуникира; възможност за следене позициите на мобилни екипи и аварийни групи, интеграция със SCADA, пренос на данни от измервателни и контролни съоръжения и следене на околната среда са част от приложенията и предимствата на ТЕТРА в енергетиката.