RoadSync за Windows Mobile 2003 SE

Data Viz обнови своето приложение RoadSync, като сега то поддържа мобилни устройства с операционна система Windows Mobile 2003 Second Edition като HP iPAQ hw6500 и Samsung i700. Една от силните страни на обновената версия е, че тя поддържа Direct Push, включваща автоматично получаване на нов e-mail и други PIM данни, чрез корпоративен сървър Еxchange Server, възможности, добавени с новия Service Pack 2. RoadSync поддържа и технологията Remote Wipe Security, чрез която системните администратори могат да изтриват информация от устройството в случай на загубване или кражба.