PTA технология от Samsung

PTA технология от Samsung
От Samsung Electronics са готови с разработката на работеща технология PTA (Push-to-All), която може да се разглежда като надграждане на познатата Push-to-Talk (PTT). Системата ползва CDMA EV-DO и освен PTT включва PTV (Push-to-View) възможност за синхронни мултипотребителски видеоконференции и дори опция за споделяне на мултимедийни файлове - PTD (Push-to Data). Плановете на компанията включват предлагане по-късно на PTA не само за EV-DO, но и за други системи (EDGE, UMTS, и WiFi).