Quickoffice Premier 4.0 за UIQ 3

Излезе Quickoffice Premier 4.0 за UIQ 3. Новата версия предлага пълна съвместимост с приложенията на Microsoft Office и се отличава с подобрения в процеса на работа с файлове. Освен това потребителите вече имат повече контрол върху форматирането, текста и графиките. В новата версия на приложението е включено и приложение за автоматично обновяване на различен софтуер - Quickmanager.