Разкодирането на телефони вече е законно в Щатите

Разкодирането на телефони вече е законно в Щатите
От понеделник в Щатите вече ще е напълно законно да се преодоляват различните, наложени от мобилните оператори, софтуерни защити в мобилни телефони. Така потребителите ще могат да използват своя заключен към определена мрежа телефон и в друга мрежа, ако пожелаят. Решението е едно от шесте приети от Отдела по авторски права към Библиотеката на Конгреса в САЩ и ще е валидно три години.