Реклама от въздуха

От швейцарската телекомуникационна компания Swisscom предлагат нов начин за разпространение на рекламни съобщения. Тя е патентовала безмоторен самолет, който може да кръжи над публиката на концерт и да изпраща съобщения до хората, които притежават телефони с възможност за безжична връзка - WiFi, Bluetooth и др. Съобщенията могат да бъдат съхранявани в самолета и да бъдат обновявани чрез контролен сървър, свързан със самолета чрез друга безжична връзка. Устройството ще привлича внимание върху себе си чрез светлинни сигнали. Това би трябвало да напомни на хората под него да проверят телефоните си за нови съобщения. Патента може да видите http://tinyurl.com/hma9n .