Рециклирането на батерии ще е задължително в ЕС

Рециклирането на батерии ще е задължително в ЕС
Европейският съюз постигна съгласие по текст на закон, който ще направи рециклирането на батерии задължително от 2008 година. С него ще бъдат забранени и батериите със съдържание на живак повече от 0.0005% и на кадмий - повече от 0.002%, с изключение на използваните за алармени системи, медицинско оборудване и др. Според текста до 2012 година трябва да бъдат събрани 25% от продадените батерии, а до 2016 г. този процент трябва вече да бъде 45, като най-малко половината от тях трябва да бъдат рециклирани. В момента само 6 европейски страни имат работещи системи за събиране на използвани батерии от всякакъв тип. Важно е да се знае, че живакът е токсичен метал, особено опасен за нервната система, а кадмият, освен че уврежда нервната система и кръвообращението, е канцерогенен.
Какво е положението у нас? Според влязлата в сила от 1 януари 2006 г. "Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори" у нас е забранена продажбата на батерии и акумулатори със съдържание на живак повече от 0.0005%, а производителите или вносителите отговарят за разделното им събиране и рециклиране. Наредбата ги задължава да събират негодни портативни батерии - не по-малко от 20 грама годишно на жител, и 100% от използваните автомобилни акумулатори. Остава отворен въпросът колко от тях го правят?