Резултатите от дейността на Vodafone през 2006 г.

Явно през изминалата година повечето събития на пазара за мобилни телефони и услуги са се движили около гранични числа, но малко са преминали наистина тези граници. Vodafone е приключила 2006 г. с 198,6 милиона потребители, но числото 200 милиона е било надхвърлено през януари 2007 г. 8,7 милиона от потребителите за миналата година са били добавени през последното тримесечие на годината. Приходите на компанията за последните три месеца на 2006 г. са се увеличили с 5,1%. Приходите от гласови услуги са се покачили с 2,6%, докато тези от съобщенията - с 6,2%. При преноса на данни ръстът е 34,2%. Общият брой 3G абонати на Vodafone е 13,6 милиона.