Резултатите от проверката на базовите станции

Резултатите от проверката на базовите станции
Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) e приключила контролната проверка на 1381 базови станции (около 1/3 от всички станции) на мобилните оператори "Мобилтел", "ГлоБул" и "Вивател". И на трите мобилни оператора са съставени констативни актове за спиране на строителство, за забрана ползването и за премахване на констатираното незаконно строителство. Строителният надзор е издал констативни актове за премахване на 101 базови станции на "Вивател", на 44 на "Мобилтел" и на 19 станции на "ГлоБул". Съставени са и актове за забрана за ползване на 126 станции на "Вивател", на 322 на "М-Тел" и на 225 на "ГлоБул". Операторите имат право да обжалват констативните актове в 7-дневен срок пред ДНСК.