Съдебните заседатели по случая Oracle срещу Google не могат да вземат решение

Съдебните заседатели по случая Oracle срещу Google не могат да вземат решение
Делото на Oracle срещу Google, изглежда, се натъква на все повече проблеми. Докато Oracle разчитат, че ще постигнат победа и Google ще бъдат обявени за виновни в това, че не са поискали изрично да получат лиценз да използват кода от Java в Android, като че ли съдебните заседатели все още са раздвоени в мнението си по случая. Те са отправили въпрос към съдията по делото Уилям Алсъп какво ще стане, ако не могат да вземат решение. Отговорът на съдията е, че дори и съдебните заседатели да не могат да вземат единодушно решение, делото ще продължи на следваща инстанция. А ако ситуацията остане същата, делото ще трябва да бъде гледано отново. Първата фаза по делото приключи на 27 април.