Samsung активира ЕКГ и други екстри в някои умни часовници за България

Samsung активира ЕКГ и други екстри в някои умни часовници за България

Два от актуалните умни часовници на Samsung, Galaxy Watch3 и Watch Active2, имат сериозни възможности по отношение на измерването на различни здравни показатели. Сред тях са опции за изготвяне на електрокардиограма (ЕКГ) и измерване на кръвното налягане.

Досега тези функционалности бяха активни само в ограничен кръг страни, но скоро ще са достъпни и у нас. Това ще стане с обновление на приложението Samsung Health Monitor, което ще бъде разпространено поетапно в България от 22 февруари. Приложението Samsung Health Monitor е получило CE сертификат през декември 2020 г., което позволява използването на въпросните функционалности в 28 европейски държави.

Възможността за измерване на кръвното налягане не може да замести традиционните методи за измерване. Освен това тя трябва да бъде калибрирана на всеки четири седмици. Използваният оптичен сензор може да измери промяната в кръвното налягане, но не и да отчете реалните показатели.

Източник: Samsung