Samsung патентова интересна функционалност за умни часовници

Samsung патентова интересна функционалност за умни часовници

Samsung e получила одобрение на патентна заявка, подадена през 2015 към USPTO, с която може да бъде добавена интересна и полезна функционалност към умните часовници на компанията. Тя е под формата на анализ на състава на тялото, който се извършва чрез каишката на устройствата. По този начин ще могат да бъдат измервани параметри като процент на телесните мазнини и течностите чрез биоелектричен импедансен анализ (BIA), който използва ток с ниска мощност. Анализът се съставя чрез отчитане на електрическото съпротивление между мастната тъкан и останалата.

От скицата към патентната заявка виждаме два електрода, които са поставени от вътрешната страна на каишката, така че да имат контакт с кожата, а още два се намират от външната, като върху тях се поставят един или два пръста. Носимите устройства все повече се специализират в доставянето на функционалности, свързани със здравето. Много добър пример в това отношение е въведената с Apple Watch Series 4 възможност за извършване на електрокардиограма. Както обикновено, предупреждаваме, че наличието на патент не означава, че компанията със сигурност ще реализира подобно устройство.

Източник: USPTO

Препоръчани оферти

  • Който е неточен.
    tzincbg