Сделката за М-Тел приключи

Закупуването на GSM оператора "Мобилтел" приключи успешно. Консорциум от настоящите акционери и седемте частни инвеститори подписа окончателното споразумение. Стойността на сделката е 1,2 млрд. евро. Бившите собственици, сега акционери в компанията, са Мартин Шлаф, Йозеф Таус и Херберт Кордт. В "Мобилтел" няма да участва вече австрийската банка "Бавак". Три холандски банки са осигурили кредит и едногодишен заем. По-късно през годината заемът ще бъде рефинансиран чрез първата емисия еврооблигации.