Сериалът "24" в телефоните

Сериалът
Отчитайки големия успех на сериала "24", от Fox възнамеряват да направят негов специален мобилен вариант. Става дума за създаването на нови серии с продължителност една минута, които в началото ще бъдат достъпни изключително през новата високоскоростна 3G мрежа на Vodafone във Великобритания. Очаква се впоследствие сериалът да се предлага и в други страни, в които оперира Vodafone.