Series 60 с ново име

Нищо, че есента традиционно не се асоциира с промяна - сега Nokia се надява да започне нова страница в историята на платформата Series 60, като от този месец я преименува на S60. Същевременно ще промени визуалната идентичност и новото име ще бъде съпътствано с ново лого. Това вече може да се открие на сайта www.S60.com.