Модерен web браузер за S60

Модерен web браузер за S60
По време на Nokia Mobility Conference 2005 финландската компания представи и новия си web браузер, който ще бъде вграждан в устройствата, базирани на третата ревизия на платформата S60. Приложението, за което се заговори по-рано тази година, е изградено върху компонентите WebCore и JavaScriptCore от Safari Web Kit на Apple, който на свой ред се основава на KHTML и KJS от проекта с отворен код на KDE - Konqueror. Някои от възможностите на новия web браузер включват запазване на оригиналния вид на страниците, по-лесна навигация и подобрени менюта, блокиране на нежелани pop-up прозорци, достъп до RSS, Visual History и поддръжка на стандарти като Dynamic HTML, HTML, XHTML 1.0, DOM, CSS, SVG-Tiny, плъгини и много други.