Сертифицирането за 802.11n продукти ще започне от 2007 г.

Сертифицирането за 802.11n продукти ще започне от 2007 г.
От Wi-Fi Alliance обявиха, че в началото на следващата година ще започнат сертифицирането на продукти с ранна версия на 802.11n. Стандартът трябва да е напълно ратифициран през 2008 г. Новият стандарт ще предостави на потребителите много по-високи скорости, които ще позволяват безжичното изпращане на HD видеосигнал на близки разстояния. Настоящите скорости са от порядъка на 25 Mbps, докато с въвеждане на 802.11n се очаква скоростите да достигнат до 100 Mbps.