Телефон с детектор за дим от Nokia

След като писахме, че от Nokia са подали документи за патент за телефон с детектор за метал, сега New Scientist отново съобщава за подобна разработка, но включваща детектор за дим. Традиционните детектори откриват пушека по начина, по който разсейва светлината. Този принцип обаче не отчита наличието на пушек в стаята, когато светлината е приглушена. От Nokia са разрешили този проблем, като заедно с детектора са поставили и източник на светлина. Ако дим разсее светлината, която попада върху детектора, се задейства алармата и бива набиран предварително посочен телефонен номер. Устройството може да се използва и като сензор за приближаването на обекти, които са преминали предварително зададена линия на отстояние.