Siemens увеличи дела си в Symbian

Siemens mobile увеличи акциите си в Symbian Software Limited от 4,8 на 8,4%. Така Siemens има инвестирани вече 30 млн. евро в компанията. Очаква се до 2008 г. 1/4 от всички мобилни телефони да са "смарт телефони". Другите акционери в Symbian са Sony Ericsson, Nokia, Panasonic и Samsung.