Сигурността на мобилните устройства е най-важна за английските компании

Сигурността на мобилните устройства е най-важна за английските компании
Според проучване на McAfee една трета от английските компании смятат, че сигурността на данните от мобилните устройства, използвани за работа, ще е сред основните им проблеми през годината, която вече преполовихме. В проучването са участвали 100 човека, представители на различни английски организации. Според тях най-сериозен проблем за осигуряване сигурността на информацията компаниите срещат при мобилните устройства, които навлизат все повече на работното място. Те са и с най-висок приоритет, на второ място е сигурността на облачните технологии, а на трето е репутацията на организациите.

По всяка вероятност причина за подобни приоритети е и все по-популярната практика служителите да използват собствени устройства за работа. Според анкетираните служителите предпочитат най-много лаптопите за работа - 31%, докато след тях се нареждат таблетите - 24%, и мобилните телефони с 18%. Въпреки че потребителите очевидно предпочитат да използват еднакви устройства както за работа, така и вкъщи, 35% от анкетираните са заявили, че в тяхната компания все още не позволяват служителите да свързват личните си устройства със служебната мрежа. В компаниите на 33% от участниците подобна практика е установена, но само за устройства, за които изрично и предварително е дадено одобрение да бъдат свързвани към мрежата. В същото време обаче в цели 11% от компаниите политиката разрешава свързването на всякакви устройства към офисната мрежа.