Скенер като лист хартия

Скенер като лист хартия
От Токийския университет, и по-специално от неговия Център за квантова електроника, дойде новината за създаване на скенер във вид на гъвкав лист, съдържащ органични диоди, който трябва да бъде прилепен до обекта за сканиране. Това е особено удобно за сканиране едновременно на две страници и ще намери приложение при дигитализиране на стари книги, които често са с изключително чупливи и чувствителни на огъване страници. Новият скенер не се нуждае и от количеството светлина, ползвано в конвенционалните устройства, тъй като органичните фотодиоди работят с отразена от обекта светлина - например, за да получите добър резултат, може да поставите страниците под директна флуоресцентна светлина.