Скоро Фън Шуй телефон от Motorola?

Скоро Фън Шуй телефон от Motorola?
В патентно заявление, подадено на 20 април, Motorola описва метод и технология за оценяване на местности съгласно принципите на древната китайска практика Фън Шуй. В текста става дума за камерафон или PDA, снабдени с допълнителни сензори и софтуер. Сред тях са 3D сензор за измерване ефекта на Хол, камера за определяне на цветовете на околността, GPS приемник за показване на точното географско положение на телефона и AM/FM радио за измерване силата на радиовълните и разстоянието от най-близките предаватели. В паметта на телефона се съхранява и таблица със стойностите на различните параметри, необходими за изчисленията, а чрез микрофона му може да се измери нивото на околен шум. Получената информация от GPS приемника се изпраща в GIS база данни, която връща сведения за разстоянието до неблагоприятни места като летища, заводи и сметища.
http://tinyurl.com/kpp84