Google Maps в телефоните на BenQ Mobile

Google Maps в телефоните на BenQ Mobile
BenQ Mobile обяви, че от началото на юни потребителите на няколко UMTS мобилни телефонa на компанията в Европа ще разполагат с бърз и лесен достъп до Google Maps. Чрез мобилния вариант на популярните карти потребителите ще могат да откриват местонахождението на ресторанти, галерии, магазини или любими свои места. Услугата осигурява детайлно описание на посоката, цялостни резултати от търсенето на даден обект и предоставя карти и сателитен образ от Google Earth директно в мобилния телефон. Иначе Google Maps може да се изтегли от всеки Java (J2ME) съвместим телефон от следния адрес: www.google.com/gmm.