Skype през домашния телефон

Skype през домашния телефон
VoSKY е хитро устройство, с което можете да използвате Skype с обикновен домашен телефон. За целта трябва да свържете VoSky през USB порт с компютъра, на който е пуснат Skype клиентът, а към VoSky да прикачите домашния си телефон. След това можете да приемате както VoIP обажданията, така и тези, които идват по нормалната линия. Разбира се, по този начин може и да се обаждате. VoSky поддържа и телефонен "център" за дистанционни обаждания, към който може да се свържете, дори и ако домашният ви телефон не е наблизо.