Смартфоните заместват PDA

Смартфоните заместват PDA
Доставките на PDA продължават да намаляват вече трето тримесечие според публикувано проучване на IDC. Световните доставки на PDA без телефонни възможности са намалели до 2,1 милиона броя до края на третото тримесечие (30 септември 2004), което е с 8,7% намаление за същия период на миналата година и 4,6% спад спрямо второто тримесечие на 2004. Факт е, че така наречените умни телефони също имат своя дял за намаляване броя на персоналните цифрови помощници.
Класацията на производителите за третото тримесечие изглежда така:
1. PalmOne - 34,5%
2. Hewlett-Packard - 30,6%
3. Dell - 8,9%
4. MiTac - 3,2%
5. Sony - 2,1%