SMS функциите са сред най-важните при избора на телефон и оператор

SMS функциите са сред най-важните при избора на телефон и оператор
Щатската агенция comScore е направила проучване сред три поколения мобилни потребители в Щатите. Допитването е проведено през октомври 2006 г. и се отнася до функциите на телефона, които са важни за потребителите при избора на апарат и оператор. Трите категории потребители са: мобилно поколение (18 - 24 г.), преходно поколение ( 25 - 34 г.) и възрастни потребители ( над 35 г.). Смята се, че представителите на категорията мобилно поколение са израснали с възприемането на мобилните телефони като даденост. За преходната група мобилните телефони са се появили по-късно в живота им - те са започнали да ги използват в тийнейджърските си години или след това. Възрастните потребители са израснали без мобилни телефони и сравнително късно са започнали да използват новите технологии. Най-важни функции както при избора на оператор, така и при избора на телефон за първата група се оказват SMS и MMS. Младите хора държат и в най-голяма степен на вградените камери - при избора на телефон се обръща особено внимание на камерата. И трите групи обаче не държат толкова на вградения MP3 плеър, колкото на камерата. Напълно разбираемо и очаквано е, че SMS услугите и функциите са сред най-важните за потребителите, още повече като се има предвид, че в момента най-много приходи операторите получават от SMS и за в бъдеще не се очаква промяна.