SMS игрите заобикалят закона

SMS игрите заобикалят закона
Държавната комисия по хазарта проверява дали организаторите на 6 от най-популярните SMS игри извършват хазартна дейност без разрешение. Ако вината им бъде доказана, те може/ще трябва да платят глоба от 20 000 до 50 000 лева. Комисията досега е установила, че организаторите масово заобикалят Закона за хазарта, като представят игрите за викторини или като набират наградите от рекламодатели. Като не регистрират SMS игрите, организаторите им ощетяват държавата с по 15 000 - 35 000 лв. за разглеждане на заявлението за издаване на хазартен лиценз и още 20 000 лв. за самото разрешително. Нерегистрираните игри ощетяват и потребителите, защото не разпределят половината от приходите си за награди. Даването на 50% от постъпленията като бонуси е изискване на Закона за хазарта.