SMS услугите ще са номер едно поне до 2011 г.

Според проучване на пазара от Jupiter Research, до 2011 г. изпращането на SMS ще продължи да бъде най-често използваната негласова мобилна услуга - услуга, от която операторите ще печелят най-много. Очаква се приходите от мобилно съдържание и услуги в Европа да се увеличат от 2 милиарда евро през 2006 година до 9 милиарда през 2011 година. От Jupiter Research предвиждат и увеличаване дела на MMS, електронната поща и чатовете от така наречените премиум мобилни услуги до около 72% през 2011 г. Въпросът за тяхната съдба обаче остава отворен, тъй като според други проучвания 68% от потребителите не искат да плащат за услуги, различни от съобщения с текст и снимки.