SMS услугите ще са номер едно поне до 2011 г.

SMS услугите ще са номер едно поне до 2011 г.
Според проучване на пазара от Jupiter Research, до 2011 г. изпращането на SMS ще продължи да бъде най-често използваната негласова мобилна услуга - услуга, от която операторите ще печелят най-много. Очаква се приходите от мобилно съдържание и услуги в Европа да се увеличат от 2 милиарда евро през 2006 година до 9 милиарда през 2011 година. От Jupiter Research предвиждат и увеличаване дела на MMS, електронната поща и чатовете от така наречените премиум мобилни услуги до около 72% през 2011 г. Въпросът за тяхната съдба обаче остава отворен, тъй като според други проучвания 68% от потребителите не искат да плащат за услуги, различни от съобщения с текст и снимки.