Софтуер за бързо писане

Софтуер за бързо писане
Instant Text Mobile не е алтернатива на широкоразпространения и неособено харесван речник за бързо писане в мобилни устройства T9. Instant Text Mobile използва друг алгоритъм за съкращаване на времето за писане. Софтуерът е насочен повече към воденето на бележки в реално време и дава възможност на потребителя да въведе няколко различни, съдържащи се в желаната дума, символи. Програмата след това сама дава предложения за допълване на използваните съкращения, вие само трябва да си изберете правилното.