Спор за безопасността на UМTS станциите в Холандия

Нивото на електромагнитните излъчвания от базовите станции на мрежите от трето поколение не представлява опасност за здравето на хората. Това заяви министърът на здравеопазването на Холандия, позовавайки се на резултатите от нови изследвания на швейцарски учени. Представители на Комитета по електромагнитни полета към Съвета по здравеопазване на Холандия, който в края на миналата година призова за повече анализи в тази област, заявиха, че проведените в различни части на света проучвания, публикувани между 2003 г. и октомври 2005 г., са или незавършени, или не съответстват на научните критерии. Срещу изявленията на министъра на здравеопазването протестират от холандската организация StopUMTS, която твърди, че тълкуването е неправилно, тъй като учените посочват, че не могат да се направят изводи за дългосрочния ефект на излъчванията.
Новото проучване, проведено в Цюрихския университет и финансирано от холандското и швейцарското правителство и представители на мобилната индустрия, излезе с изводите, че излъчванията от 3G базовите станции нямат краткосрочни ефекти (главоболие, изтощение и др.) върху здравето. Междувременно няколко холандски общини, в очакване на резултатите от швейцарското проучване, отказаха да дадат разрешение за изграждане на нови базови станции.