Старите батерии повишават риска от аутизъм

Старите батерии повишават риска от аутизъм
Британски учен твърди, че причината за увеличаващите се случаи на аутизъм в Англия са старите батерии, ползвани в мобилни телефони, плеъри и др. Според молекулярния биолог д-р Ричард Лейт, специализирал се в изследвания на аутизма и други мозъчни смущения, металите, извличани от старите батерии, са заразени с други, токсични метали, които не се обработват правилно. Децата, болни от тази болест, имат затруднения с изхвърлянето на тежките метали от организма си. Д-р Лейт установява, че от наблюдаваните стотици болни от аутизъм деца във Франция половината от страдащите от болестта са показали високо съдържание на тежки метали. Заключенията на доктора се подкрепят и от подобно американско изследване, публикувано миналия месец.