Стажантска програма на "М-Тел"

През юли стартира стажантската програма на "Мобилтел", като мобилният оператор ще даде възможност на студентите да приложат на практика получените по време на обучението си знания. Продължителността на летните стажове ще е до два месеца, като в тях могат да се включат всички студенти, завършили успешно трети курс в някой от техническите университети в страната. Те ще участват активно в процесите по изграждането и поддръжката на мобилната мрежа на оператора и ще получават месечно възнаграждение за това.