Таксита със скенери в Ню Йорк

Таксита със скенери в Ню Йорк
Нюйоркските власти възнамеряват да възложат на шведите от Ericsson оборудването на поне 50 таксита в града със специални сензори, които да отчитат зоните с намалено или липсващо покритие на мобилните мрежи. Малките устройства автоматично ще записват информация за силата на сигнала и други негови параметри, които ще бъдат от неоценима полза на инженерите, грижещи се за функционирането и развитието на мрежите. В идеята има логика, тъй като такситата в Ню Йорк са в движение денонощно и достигат до всички кътчета на града.