Търгове за 5 нови далекосъобщителни лиценза

Търгове за 5 нови далекосъобщителни лиценза
Комисията за регулиране на съобщенията насрочи два търга за издаване на пет индивидуални лиценза за осъществяване на далекосъобщения чрез мрежи от вида "Точка към много точки" с обхват в честотния регистър 3.4 - 3.6 GHz. Лицензите са с национално покритие и се издават за срок от 10 години. Два от тях са от клас А и ще предоставят ограничен ресурс от 2 х 21 мегахерца, а другите три са от клас Б и ще предоставят ресурс от 2 х 10.5 мегахерца. Търговете ще са с тайно наддаване, като първият ще се състои на 11 октомври 2005 г., а вторият - на 25 октомври. Този вид мрежи се използва за предоставяне на различни далекосъобщителни услуги, като пренос на глас и данни, достъп до Интернет, факс, телекс, видеоинформация и мултимедийни приложения - общо взето, услуги с досега предоставяни през оптичен кабел на места, където прокарването му е трудно или невъзможно. Повече подробности за цените, стъпката на наддаване и крайните срокове за подаване на документи може да прочетете http://www.crc.bg/v2/bul/news75.htm .