Търговете за UMTS в края на март

Търговете за UMTS лицензите ще бъдат обявени в края на март и ще бъдат публични с тайно наддаване, съобщиха от Комисията за регулиране на съобщенията. Сред приоритетите на КРС влизат анализ на цените на едро и дребно на предлаганите услуги и определяне на пазарните позиции на мобилните оператори след появата на третия GSM оператор.
Българските кандидати - БТК, "Мобилтел" и Globul, вече са представили своите становища по изискванията за получаване на UMTS лицензите и се очаква до 28 януари те да бъдат съгласувани с регулатора. Мобилните оператори са възразили срещу кратките срокове за изграждане на мрежите, срещу задължителното условие за национален роуминг и срещу определената от КРС скорост от 384 килобита за пренос на данни.