Тарифи на първата в Италия 3G мрежа

Тарифи на първата в Италия 3G мрежа
«3» е първата в Италия компания, предлагаща достъп до мрежи от трето поколение (3G). Тя е част от Hutchison Whampoa Group.

Използването на технология UMTS дава достъп до широк кръг услуги освен обичайната телефония. Компанията «3» има нови предложения за своите абонати: най-предпочитаната тарифа, която са избрали 70% от клиентите на мобилния оператор «3», е използване на видеоконферентна връзка посредством телефон и лаптоп – връзка, идеална за потребители, които често са извън офиса. Цените на тази тарифа, наречена «3 for Business», са в порядъка на 25 - 50 евро, като абонатите получават от 50 до 150 МB трафик.

Други тарифи «3 for Business»:

Тарифата «Powerfull» е предназначена за активни юзъри. Тя включва ежеседмично 5 часа разговори в мрежата и 5-часова видеовръзка, 50 SMS, 25 MMS и 15 MB трафик (включително работа в Интернет). Абонаментната такса за тази тарифа е 96 евро на месец.

Тарифата «inTREnet.plus» е предназначена за абонати, които често говорят със стационарен телефон, и включва 5 часа разговори в мрежата и към стационарен телефон, 5-часова видеовръзка и 30 e-mail съобщения (приети и изпратени чрез 3 Business Portal). Позвъняване към номер на други оператори струва 15 цента на минута. Абонаментна такса – 25 евро на месец.