Тел. 112 от средата на 2005

След като писахме, че в "Държавен вестник" е обнародвана наредбата за ползване на телефона за спешни случаи 112, сега стана ясно, че пускането му в употреба на практика ще се отложи най-малко до средата на 2005 година. Причината е, че в държавния бюджет не са предвидени средства и няма яснота готова ли е държавата да даде финансова гаранция за около 14 млн. евро, които ще се вложат в проекта. Според министър Димитър Калчев Канадската агенция за експортно кредитиране има готовност да поеме финансирането, но първо ще има търг по ограничената процедура, тъй като става въпрос за националната сигурност. Предвижда се изпълнението на проекта да бъде възложено на НС "Пожарна и аварийна безопасност".