Телефон и мишка в едно

Оказва се, че в патентната служба на Съединените щати е заявен интересен патент, оригинално съчетаващ компютърна мишка и мобилен телефон. Идеята е потребителите на лаптопи лесно да превключват между двата режима - комуникационно устройство и оптична мишка. Интересното е, че в патента не се отбелязва Bluetooth като възможност за връзка, а се посочват инфрачервена, ползване на кабел и дори работа през клетъчната мрежа.