Телефон за $20 през 2007 г.

От началото на 2007 година на пазара вероятно ще се появят телефони на цена от $20, според един от вицепрезидентите на германския производител на чипове Infineon. Възможно е мобилните устройства да се произвеждат и за $10, но големите компании не са склонни да го направят, ползвайки евтини части, тъй като заради по-ниското качество ще пострада техният имидж. Продажбите на телефони от ниския клас е и една от основните движещи сили в мобилната област, особено в развиващите се страни - пазари, чието значение ще нараства през идните години. Infineon и техните конкуренти от Philips са насочили усилията си към създаване на интегрирано решение, което ще помогне за редуциране броя на частите (сега около 150), ползвани за направата на телефоните, до около 50 през 2007 година. Разбира се, това ще намали и крайната им цена.