Телефоните не са вредни... засега

Резултатите от продължило 10 години изследване в лондонския Институт по изследвания на рака сочат, че ползването на мобилни телефони не увеличава по никакъв начин риска от тумори на нерва, свързващ ухото с мозъка, или поне не ги увеличава за първите 10 години ползване. Според учените не могат да се правят предположения за рисковете от по-дълъг период на работа с телефони. Данните са събирани измежду 4000 души в Англия, Дания, Финландия, Норвегия и Швеция - първите страни, в които е въведена мобилната технология.