"Telekom Austria" вече може да купи М-Тел

Промяна в структурата на капитала на "Мобилтел" АД разреши Комисията за регулиране на съобщенията. Така 100% от собствеността на дружеството може да бъде прехвърлена на Telekom Austria или на изцяло контролирано от него българско дружество. "Мобилтел" получи и лиценз за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга за срок от 20 години. Комисията задължи компанията да регистрира или да посочи юридическо лице, 100% собственост на М-Тел, върху което да бъде прехвърлен лицензът за гласова телефония. Регулаторът е разрешил прехвърляне на същия лиценз от "Глобалтех" на "България КейбълТел".