Telenor България отчита ръст на приходите и печалбата за тримесечието

Telenor България отчита ръст на приходите и печалбата за тримесечието
През второто тримесечие на годината Telenor България отчита ръст с 1.4% в приходите до 180 милиона лева, което според компанията се дължи на по-високия среден приход от потребител (ARPU). През този период той се е повишил с 8% на годишна база до 15.5 лева. Компанията отчита и по-висока печалба преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) за тримесечието - 82 милиона лева, което е с 1.2% повече спрямо миналата година. В резултат на продължаващата пазарна тенденция за консолидация на SIM картите броят на клиентите на Telenor отбеляза лек спад през тримесечието до 3.04 милиона, а от тях 20% са потребители на предплатени услуги.

Оферти на деня