Тенденциите сред потребителите на мобилен Интернет

Тенденциите сред потребителите на мобилен Интернет
От comScore Networks обявиха първите резултати от проучването си за тенденциите, които се забелязват сред потребителите на мобилен Интернет. Проучването се провежда в 6 страни в Европа и Щатите - Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и САЩ. Резултатите до момента показват, че има различия в потреблението на мобилен Интернет сред обитателите на Стария континент и американците. В Европа 29% от участниците в изследването използват редовно Интернет през мобилните си телефони, докато в Америка този процент е едва 19. На най-голяма популярност се радва мобилният Интернет в Германия и Италия - по 34% от населението. Във Франция 28% от хората използват мобилен Интернет, в Испания - 26%, а във Великобритания - 24%. Резултатите освен това показват, че мъжете ползват по-често Интернет през мобилните си телефони, въпреки че услугата е еднакво разпространена сред мъжете и жените - 55% от потребителите на мобилен Интернет са мъже.
Най-популярните сайтове са порталите, страниците на доставчиците на услуги, специализирани сайтове, онлайн магазини и новини.