Три пъти по-бързо с Bluetooth 2.0

Три пъти по-бързо с Bluetooth 2.0
Bluetooth Special Interest Group (SIG) обяви версия 2.0 на Bluetooth Core Specification. Редица предимства има в новата версия на безжичния протокол, като основните са: скоростта на предаване на данни е три пъти по-висока, а потреблението на енергия - по-ниско.
Технология Bluetooth 2.0 е съвместима със старите версии и ще бъде достъпна в началото на 2005 година. Новата технология ще получи широко разпространение особено при мобилните телефони, заяви представителят на компанията Micro Devices Франк Морис.