Тумор от мобилни телефони?

Тумор от мобилни телефони?
Хората, ползващи мобилен телефон повече от 10 години, са два пъти
по-предразположени към развитието на определен тип тумор от тази
страна на главата, към която обикновено държат телефона си. Слуховата
неврома (Acoustic Neuroma) е доброкачествено образувание, което се
развива върху нерва, свързващ ухото с мозъка. Фактът, че отсъства
типичният набор от симптоми, затруднява ранната му диагностика.
Последиците могат да са загуба на слух, шум в ушите, трудности при
балансиране и дори парализиране на лицето, а единственото лечение е
оперативно.
Това са заключения от публикуван доклад на екип от шведския Institute
of Environmental Medicine, като част от проект на Световната здравна
организация INTERPHONE. Според изнесените данни слуховата неврома се
проявява всяка година при един от 100 000 души, като ползващите дълго
време мобилен телефон били 1,9 пъти по-предразположени към развитието
на тумора. 10-годишният период включва времето, когато на пазара имаше
само аналогови телефони и засега не може да се направи извод за
потенциалната опасност от GSM устройствата.