Twitter купи Bluefin Labs

Twitter купи Bluefin Labs
Twitter съобщиха, че са новият собственик на компанията Bluefin Labs, която се занимава с анализ на телевизионни данни. Ако се чудите каква може да е връзката на дейността им с работата на Twitter, от социалната мрежа отдавна проявяват интерес към телевизията, и по-конкретно към начина, по който хората взаимодействат с телевизионните събития чрез хаштагове в Twitter. Новата придобивка на Twitter, обещават от компанията, ще допринесе за иновациите от продуктова гледна точка и за разработването на по-социално преживяване за гледащите телевизия. Според съобщението на компанията, след придобиването на Bluefin Labs настоящите клиенти на Bluefin Labs ще продължат да получават договорените услуги, но договори с нови клиенти няма да бъдат сключвани.

http://blog.twitter.com/2013/02/Welcome-Bluefin-Labs.html