Училищна практика

Училищна практика
Японските висши училища са на път да възприемат интересен начин, свързан с мобилните телефони, за да стимулират учениците си да посещават учебните занятия. В университета Аомори студентите трябва да изпратят в e-mail от своя телефон специален номер, показан от лектора в началото на часа. След това от администрацията изпращат отговор на избрани 5 до 10 студенти, заявили, че присъстват. На свой ред те трябва да се изправят и да кажат имената си пред класа.