Умни етикети

Умни етикети
Stamkey е приложение, японска разработка, позволяващо закодирането на информация в двуизмерни етикети, наречени QR код. Те всъщност представляват баркодове, в които информацията - за разлика от традиционните - се кодира по осите х и у. Получените етикети, освен че имат особено висока плътност на информацията, могат да се четат и от камерафони, което дава много интересни възможности. Например в Япония визитките са снабдени с такива етикети, това пък позволява автоматичното им въвеждане в телефонния указател след сканиране.